Genesys Cloud, GPT-3

Genesys Cloud Web Messaging provides additional functionality for users who visit your website - you get the ability to chat with a bot or agent with a conversation history preserved. GPT-3 is a language model developed by OpenAI that uses deep learning to produce human-like text. Taking the initial text…

Genesys Cloud, GPT-3

Genesys Cloud Web Messaging dostarcza dodatkowe funkcje użytkownikom, którzy odwiedzają twoją stronę internetową - dostajemy możliwość prowadzenia czatów z botem lub agentem z zachowaniem historii konwersacji. GPT-3 jest to model językowy stworzony przez OpenAI który wykorzystuje głębokie uczenie do produkcji tekstu podobnego do ludzkiego. Biorąc pod uwagę początkowy tekst jako…

Qualcomm Monitor mode

Monitor mode is a special mode of the network adapter that allows you to monitor the wireless network bandwidth - in this mode the network card intercepts all packets on a specified frequency. If the network interface allows you to use the capture mode, we can use a number of…

Qualcomm Monitor mode

Monitor mode to specjalny tryb adaptera sieciowego, który pozwala na monitorowanie pasma sieci bezprzewodowej - w tym trybie karta sieciowa przechwytuje wszystkie pakiety na określonej częstotliwości. Jeśli interfejs sieciowy pozwala na używanie trybu przechwytywania możemy skorzystać z szeregu aplikacji, które używane są w testach penetracyjnych WiFi oraz uzyskać użyteczne informacje.…

CTF - time2hack, writeups

Some time ago I took part in a CTF competition organized by the Foreign Intelligence Agency . Below I present a description of my solutions to some of the more interesting tasks that were available on the competition website. 1. SecureDocuments On a specially prepared website, we have a form where…

CTF - time2hack, writeups

Jakiś czas temu brałem udział w konkursie typu CTF organizowanym przez Agencje Wywiadu. Poniżej przedstawiam opis moich rozwiązań kilku ciekawszych zadań, które były dostępne na stronie konkursu. 1. SecureDocuments Na specjalnie przygotowanej stronie dostępny mamy formularz gdzie możemy przekazać plik, który następnie zostanie umieszczony na serwerze. Oprócz tego mamy również…

E6430, smart view, miracast, drivers

It turns out that drivers from the manufacturer's official website (in this case Dell) are not always the best drivers for our equipment. I had the opportunity to find out about it recently when I wanted to transfer the image from the Dell E6430 laptop to a Samsung…

XSS - telekom, allegro, mediamarkt, ikea

It seemed to me that this type of error does not appear in popular websites or portals anymore.. and yet - recently I managed to find some more or less serious errors like Cross-site scripting (XSS) as some time has passed and they were all patched, I decided to share…